Saltar al contenido principal

Ramon Llull

Bibliografia sobre Ramon Llull

Edicions principals de l'obra de Ramon Llull

 • Anthologie poétique. Edició i traduccions d'Armand Llinarès. París: Cerf, 1998.
 • Antología de Ramón Llull. Edició de Miquel Batllori. Madrid: Dirección General de Relaciones Culturales, 1961. 2 v.
 • Das Leben des seligen Raimund Lull, Die Vita coëtanea und ausgewählte Texte zum Leben Lulls aus seinen Werken und Zeitdokumenten. Edició i traduccions d'Erhard-Wolfram Platzeck. Düsseldorf, 1964.
 • Doctor Illuminatus. A Ramon Llull Reader. Edició i traduccions d'Anthony Bonner i d'Eve Bonner. Princeton: Princeton University Press, 1993.
 • L'Arbre de Philosophie d'Amour, Le Livre de l'Ami et de l'Aimé, et Choix de textes philosophiques et mystiques. Edició i traduccions de Louis Sala-Molins. París: Aubier, 1967.
 • Obra Escogida. Edició de Miquel Batllori. Traduccions de Pere Gimferrer. Madrid: Alfaguara, 1981.
 • Obras de Ramón Lull. Edició de Jeroni Rosselló. Palma de Mallorca, 1901-1903. 3 v.
 • Obras Literarias. Edició de Miquel Batllori i de Miguel Caldentey. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1948.
 • Obras rimadas de Ramon Llull. Edició de Jeroni Rosselló. Mallorca: Pere Josep Gelabert, 1859.
 • Obres essencials. Edició de Joaquim Carreras i Artau, de Miquel Batllori, de Tomàs Carreras i Artau i de Jordi Rubió i Balaguer. Barcelona: Selecta, 1957-1960. 2 v.
 • Obres selectes de Ramon Llull (1232-1316). Edició d'Anthony Bonner. Palma de Mallorca: Moll, 1989. 2 v.
 • Poesies. Edició de Josep Romeu i Figueras. Barcelona: Selecta, 1958. [Reedició a Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1988].
 • Poesies. Edició de Ramon d'Alòs-Moner. Barcelona: Barcino, 1925.
 • Ramon Llull, Die Kunst sich in Gott zu verlieben. Edició i traduccions d'Erika Lorenz. Freiburg: Herder, 1985.
 • Raymundi Lulli Opera omnia (ed. a cura d'Iu Salzinger). 8 vol. Magúncia (1721-1742). [Reimpressió Frankfurt: Minerva, 1965].
 • Selected Works of Ramon Llull (1232-1316). Edició i traduccions d'Anthony Bonner. Princeton: Princeton University Press, 1985. 2 v.

Edicions principals del Blanquerna i del Llibre d'amic i amat

 • Autobiografía y Libro del Amigo y del Amado. Edició i traducció d'Ana María de Saavedra i de Miquel Batllori. Barcelona: Fundación Caja de Barcelona, 1987.
 • Blanquerna maestro de la perfeccion christiana en los estados de matrimonio, religion, prelacia, apostolico señorio y vida eremitica. Mallorca: Vídua Frau, 1749.
 • Blanquerna, a Thirteenth-Century Romance. Traducció d'Edgar Allison Peers. Londres: Jarrolds, 1926.
 • Blanquerna. Edició d'Eduardo Ovejero. Madrid: La Rafa, 1929. 2 v.
 • Blanquerna. Edició de Lorenzo Riber. Madrid: Aguilar, 1956.
 • Blanquerna. Edició de Marcelino Menéndez y Pelayo. Madrid, 1881-1882. 2 v.
 • Blanquerna. Edició de Robert Irwin. Traducció d'Edgar Allison Peers. Londres: Dedalus; Nova York: Hippocrene, 1987.
 • Blanquerna: qui tracta de sinch estaments de persones. Ab lo Libre de oracions y contemplacions del enteniment en Deu fet per lo matex doctor. Edició de Joan Bonllavi. València: Joan Jofré, 1521. [Facsímil València: Librerías París-Valencia, 1975].
 • Blaquerne l'anachorète ou 365 questions et réponses de l'ami et de son bien-aimé. Ginebra: Trembley, 1890.
 • Blaquerne, de l'Amy et de l'Aimé. París: Denys Moreau, 1632.
 • Blaquerne. Traducció de Patrick Gifreu. Monaco: Éditions du Rocher, 2007.
 • Buch vom Liebenden und Geliebten. Traducció de Ludwig Klaiber. Colònia: Verlag, 1967.
 • Das Buch vom Freunde und vom Geliebten. Traducció d'Erika Lorenz. Munic: Verlag, 1988.
 • Das Buch vom Liebenden und Geliebten, eine mystische Spruchsammlung. Traducció de Ludwig Klaiber. Olten: Otto Walter, 1948.
 • Das Buch vom Liebenden und Geliebten, geistliche Gleichnisse. Traducció de Maurice Aubry. Zuric: Verlag, 1952.
 • Das Buch vom Liebenden und Geliebten. Edició i traducció de Ludwig Klaiber. Freiburg, 1938-1940.
 • Il Libro dell'amante e dell'amato. Traducció de Vera Passeri Pignoni. Reggio Emilia: Città Armoniosa, 1978.
 • Il libro dell'Amico e dell'Amato. Traducció d'Adelaide Baracco. Roma: Città Nuova, 1991. [Reedició el 1996].
 • Il libro dell'amico e dell'amato. Traducció d'Eugenio Mele. Lanciano, 1932.
 • Il libro dell'amico e dell'amato. Traducció d'Umile da Genova. Gènova: Vita Francescana, 1932.
 • L'Ami et l'Aimé. Traducció de Màrius André. París: Crès, 1921.
 • Le livre de l'ami et de l'aimé. Traducció d'E. Clop. Lió: Éditions Mystique Franciscaine, 1924.
 • Le livre de l'ami et de l'aimé. Traducció de Guy Lévis Mano i de Josep Palau i Fabre. París: GLM, 1953.
 • Le thriomphe de l'amour et l'eschelle de la gloire, ou La médecine universelle des ames, ou Blaquerne, de l'Amy et de l'Aimé. Traducció de Jean d'Aubry. París, 1661.
 • Libre de Amich e Amat del B. Mestre Ramon Lull. Text original directament treslladat d'un còdic trecentista. Edició de Mateu Obrador. Palma de Mallorca: Edició Catalunya, 1904.
 • Libre de Evast e Blanquerna. Edició de Salvador Galmés, Andreu Caimari i Rosalia Guilleumas. Barcelona: Barcino, 1935-1954. 4 v.
 • Libro de amigo y amado. Traducció d'Eduardo Moga. Barcelona: DVD Ediciones; Barcelona: Barcino, 2006.
 • Libro de amigo y Amado. Traducció de Martí de Riquer. Barcelona: Planeta, 1985.
 • Libro del Amigo y del Amado contenido en el cap. CVII del libro intitulado Blanquerna, compuesta en lengua lemosina por el Iluminado Doctor y Martir invictissimo Beato Raymundo Lulio. Mallorca: Vídua Frau, 1749. [Facsímil Ciutat de Mèxic: Porrua, 1983].
 • Libro del amigo y del amado. Arte de contemplación. Madrid: Círculo de Amigos de la Historia, 1974.
 • Libro del amigo y del amado. Edició de Juan Zaragüeta. Buenos Aires: Aguilar, 1960. [Reedició el 1981].
 • Libro del amigo y del amado. Madrid: Rialp, 1956.
 • Libro del amigo y del amado. Traducció de Miguel Mir. Madrid: Saturnino Calleja, 1903.
 • Libro del amigo y el Amado. Edición bilingüe. Traducció de Gabriel Alomar Cañellas. Madrid: Sufi, 2001.
 • Livre d'Evast et de Blaquerne. Edició d'Armand Llinarès. París: Presses Universitaires de France, 1970.
 • Livre de l'ami et de l'aimé, petits cantiques d'amour dialogués. Traducció d'Antonio de Barrau i de Max Jacob. París: La Sirène, 1919.
 • Livre de l'Ami et de l'Aimé. Traducció de Patrick Gifreu. Montpeller: La Différence, 1989.
 • Livro do amigo e do Amado. Traducció d'Esteve Jaulent. Sâo Paulo: Ediçôes Loyola, 1989.
 • Llibre d'amic e amat, Lo desconhort - Libro de amigo y amado, El desconsuelo. Edició i traducció de Martí de Riquer. Barcelona: Juan Flors, 1950.
 • Llibre d'amic e amat. Edició d'Antoni Oliver. Palma de Mallorca: Moll, 1987.
 • Llibre d'amic e amat. Llibre d'Ave Maria. Edició de Marçal Olivar. Barcelona: Barcino, 1927.
 • Llibre d'amic e amat. Versió moderna. Edició de Ramon Aramon. Barcelona: Barcino, 1935.
 • Llibre d'amic i amat. Edició d'Albert Soler. Barcelona: Barcino, 1995.
 • Llibre d'amic i amat. Edició de Ramon Aramon. Barcelona: Edicions 62, 1995.
 • Llibre d'Evast e Blanquerna. Edició de M. J. Gallofré. Barcelona: Edicions 62, 1982.
 • Obres de Ramon Llull. Libre de Blanquerna. Edició de Salvador Galmés i Miquel Ferrà. Palma de Mallorca, 1914.
 • The Book of the Lover and the Beloved. Edició de Kenneth Leech. Londres: Sheldon Press, 1978.
 • The Book of the Lover and the beloved. Lo libre de amich e amat. Librum amici et amati. Edició i traducció de Mark D. Johnston. Warminster: Aris & Phillips Ltd., 1995.
 • The Book of the Lover and the Beloved. Traducció d'Edgar Allison Peers. Londres: Society for Promoting Christian Knowledge, 1923. [Reedicions de 1928 i de 1946].
 • Trois cents soixante-cinq demandes et réponses de l'hermite Blanquerne touchant l'amy et l'aimé, faictes par Raymond Lulle hermite, et mises en françois par Gabriel Chappuys. Traducció de Gabriel Chappuys. París: Thomas Brumenn, 1586.
 • Vom Freund und dem Geliebten, Die Kunst der Kontemplation. Traducció de Gret Schib. Zuric: Verlag, 1998.

Edicions principals del Llibre de meravelles i del Llibre de les bèsties

 • «Il Libro dele Bestie di Raimondo Lullo nella versione trecentesca veneta». Edició de David Brancaleone. Per leggere i generi della letteratura, núm. 2 (primavera, 2002), ps. 17-62.
 • «The Book of the Beasts». Traducció de David Rosenthal. Catalan Review, núm. 4, (1990), ps. 409-450.
 • Die treulose Füchsin. Traducció de Joseph Solzbacher. Freiburg: Herder, 1953.
 • Ein katalanisches Thierepos. Edició i traducció de Konrad Hofmann. Munic, 1872.
 • El llibre de les bèsties. Edició de Jordi Rubió i Balaguer i d'Armand Llinarès. Barcelona: Edicions 62, 1985.
 • El llibre de les bèsties. Edició de Jordi Rubió i Balaguer. Barcelona: Edicions de la Rosa Vera, 1947.
 • Félix ou le livre des merveilles. Traducció de Patrick Gifreu. Monaco: Éditions du Rocher, 2000.
 • Il libro delle bestie. Edició i traducció de Loretta Frattale. Palerm: Novecento, 1987.
 • Le Livre des bêtes. Traducció de Patrick Gifreu. París: Chiendent, 1985.
 • Le livre des bêtes. Version française du XVe siècle. Edició d'Armand Llinarès. París: Klincksieck, 1964.
 • Libre apellat Felix de les maraveles del mon, lo qual llibre feu mestre Ramon Lull de Malorques estant en la ciutat de Paris. Edició de Jeroni Rosselló. Barcelona: Llibreria d'Alvar Verdaguer, 1872-1904. 2 v.
 • Libre de meravelles. Edició de Salvador Galmés. Barcelona: Barcino, 1931-1934. 4 v.
 • Libro de las bestias. Traducció de Francisco Sureda Blanes. Barcelona: Araluce, 1936.
 • Libro de las bestias. Traducció de Laureano Robles Carcedo. Madrid: Editorial Tecnos, 2006.
 • Libro Felix o Maravillas del mundo, compuesto en lengua lemosina por el Iluminado Doctor, Maestro y Martyr el Beato Raymundo Lulio mallorquin. Traducció de Lluís de Flandes. Mallorca: Vídua Frau, 1750. 2 v.
 • Livre des bestes, traduzione francese anonima del XV secolo. Edició de Giuseppe E. Sansone. Roma: Quaderni de Marsia, 1964.
 • Livro das bestas. Traducció de Cláudio Giordano. Edició d'Esteve Jaulent. São Paulo: Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciéncia Raimundo Lúlio, 1990.
 • Livro das bestas. Traducció de Ricardo da Costa. Edició d'Esteve Jaulent. São Paulo: Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciéncia Raimundo Lúlio, 2006.
 • Llibre de les bèsties. Edició d'Albert Soler. Barcelona: Biblioteca Hermes, 1999.
 • Llibre de les bèsties. Edició de Ferran Gadea i de Xavier Vernetta. Barcelona: Proa, 2005.
 • Llibre de les bèsties. Edició de Ferran Gadea. Barcelona: Proa, 2002.
 • Llibre de les bèsties. Edició de Joan Mas. Palma de Mallorca: Institut d'Estudis Baleàrics, 1980.
 • Llibre de les bèsties. Edició de Joaquim Gonzàlez. Alacant: Aguaclara, 1990.
 • Llibre de les bèsties. Edició de Lluís Busquets i d'Helena Soler. Barcelona: Laertes, 2002.
 • Llibre de les bèsties. Edició de Mateu Obrador. Barcelona: L'Avenç, 1905.
 • Llibre de les bèsties. Edició de Pere Bohigas. Barcelona: Edicions 62, 1965.
 • Llibre de les bèsties. Edició de Xavier Bonillo. Barcelona: Angle Editorial, 2007.
 • Llibre de meravelles. Edició de Marina Gustà. Barcelona: Edicions 62, 1980.
 • The Book of the Beasts. Traducció d'Edgar Allison Peers. Londres: Burns Oates & Washbourne, 1927.

Estudis crítics

 • Alemany, Rafael; Martos, Josep Lluís. «Llull en el Tirant lo Blanc: entre la reescriptura i la subversió». A Actes de l'Onzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Palma (Mallorca), 8-12 de setembre del 1998. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998, ps. 129-142.
 • Badia, Lola. «La ciència a l'obra de Ramon Llull». A La ciència en la història dels Països Catalans, volum I. Dels àrabs al renaixement. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans; València: Universitat de València, 2004. ps. 403-442.
 • Badia, Lola. La narrativa segons Llull: relats instructius de difusió universal. Palma de Mallorca: Publicacions del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca, 1990.
 • Badia, Lola. Teoria i pràctica de la literatura en Ramon Llull. Barcelona: Quaderns Crema, 1992.
 • Badia, Lola; Bonner, Anthony. Ramon Llull. Vida, pensament i obra literària. Barcelona: Empúries, 1988.
 • Batllori, Miquel. Il Lullismo in Italia. Tentativo di sintesi. Traducció de Francisco José Díaz Marcilla. Roma: Pontificio Ateneo Antonianum, 2004.
 • Batllori, Miquel. Introducción a Ramón Llull. Madrid: Dirección General de Relaciones Culturales, 1960.
 • Batllori, Miquel. Ramon Llull i el lul·lisme. València: Tres i Quatre, 1993.
 • Batllori, Miquel; Hillgarth, Jocelyn N. Vida de Ramon Llull. Les fonts escrites i la iconografia coetània. Barcelona: Associació de Bibliòfils, 1982.
 • Bonillo, Xavier. «L'estructura dels llibres del Paradís i de l'Infern al Fèlix de Ramon Llull». A Actes de les Jornades Internacionals Lul·lianes. Ramon Llull al s. XXI. Palma, 1, 2 i 3 d'abril de 2004. Palma de Mallorca / Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2005, ps. 217-233.
 • Bonillo, Xavier. «Els exemples del paradís i de l'infern del Llibre de meravelles de Ramon Llull». Studia Luliana, núm. 44 (2004), ps. 53-78.
 • Bonner, Anthony. The Art and Logic of Ramon Llull. Leiden: Brill, 2007.
 • Bonner, Anthony; Ripoll, Maria Isabel. Diccionari de definicions lul·lianes / Dictionary of Lullian Definitions. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears; Barcelona: Universitat de Barcelona, 2002.
 • Colom, Miquel. Glossari general lul·lià. Palma de Mallorca: Editorial Moll, 1982-1985. 5 v.
 • Eco, Umberto. La ricerca della lingua perfetta. Bari: Laterza, 1993, ps. 61-81.
 • Fragnière, Gabriel. Ramon Llull, ou les premiers jalons d'une Europe tolérante. Brussel·les: Presses Interuniversitaires Européennes, 1995.
 • Friedlein, Roger. Der Dialog bei Ramon Llull. Literarische Gestaltung als apologestische Strategie. Tubinga: Max Niemeyer, 2004.
 • Galmés de Fuentes, Álvaro. Ramón Llull y la tradición árabe. Barcelona: Quaderns Crema, 1999.
 • Galmés, Salvador. Escrits sobre Ramon Llull. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1990.
 • Gayà, Jordi. «El arranque filosófico del "Ars luliana", Constantes y fragmentos del pensamiento luliano». A Actas del simposio sobre Ramon Llull en Trujillo, 17-20 septiembre 1994. Tubinga: Max Niemeyer Verlag, 1996, ps. 1-8.
 • Gayà, Jordi. Raimondo Lullo. Una teologia per la missione. Traducció de Domenico Lanfranchi. Milà: Jaca Book, 2002.
 • Gisbert, Eugènia. «Metaforice loquendo: de l'analogia a la metàfora en els Començaments de medicina de Ramon Llull». Studia Lulliana, núm. 44 (2004), ps. 17-52.
 • González-Casanovas, Roberto J. La novela ejemplar de Ramón Llull: interpretaciones literarias de la misión. Madrid: Ediciones Júcar, 1998.
 • González-Casanovas, Roberto J. The Apostolic Hero and Community in Ramon Llull's «Blanquerna». A Literary Study of a Medieval Utopia. Nova York: Peter Lang, 1995.
 • Hames, Harvey, J. The Art of Conversion. Leiden: Brill, 2000.
 • Hillgarth, Jocelyn N. Diplomatari lul·lià: documents relatius a Ramon Llull i a la seva família. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2001.
 • Hillgarth, Jocelyn N. Ramon Llull i el naixement del lul·lisme. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998.
 • Johnston, Mark D. «The Good Upbringing of Ramon Llull's Blanquerna: Appropriation and Misrecognition as Social Reproduction». Essays in Medieval Studies, núm. 12 (1995).
 • Johnston, Mark D. «The Natural Rhetoric of Ramon Llull». A Proceedings of the Illinois Medieval Association. De Kalb: Northern Illinois University, 1986, ps. 174-192.
 • Johnston, Mark D. The Evangelical Rhetoric of Ramon Llull. Lay Learning and Piety in the Christian West around 1300. Oxford: Oxford University Press, 1996.
 • Johnston, Mark D. The Spiritual Logic of Ramon Llull. Oxford: Oxford University Press, 1987.
 • Llinarès, Armand. Raymond Lulle, philosophe de l'action. París: Press Universitaires de France, 1963.
 • Llinarès, Armand. Raymond Lulle. Le majorquin universel. Palma de Mallorca: Moll, 1983.
 • Martín, Llúcia. La tradició animalística en la literatura catalana medieval. València: Generalitat Valenciana, 1996.
 • Martín, Llúcia. «On pus escura és la semblança, pus altament entén l'enteniment qui aquella semblança entén. Ramon Llull i el didactisme cientificoteològic del Llibre de meravelles». Randa, núm. 50 (2003), ps. 25-39.
 • Moreno Rodríguez, Felipe. La lucha de Ramon Llull contra el averroísmo entre los años 1309-1311. Madrid: Universidad Complutense, 1982.
 • Perarnau, Josep. Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic. 2 vol. Barcelona: Facultat de Teologia, 1982.
 • Perarnau, Josep. «La traducció castellana medieval del Llibre de meravelles de Ramon Llull». Arxiu de Textos Catalans Antics, núm. 4 (1985), ps. 7-60.
 • Pereira, Michela. The Alchemical Corpus Attributed to Raymond Lull. Londres: The Warburg Institute (University of London), 1989.
 • Pindl-Büchel, Theodor. Ramon Lull und die Erkenntnislehre Thomas le Myésiers. Münster: Aschendorff, 1992.
 • Platzeck, Erhard-Wolfram. Raimund Lull, sein Leben, seine Werke, die Grundlagen seines Denkens (Prinzipienlehre). Roma: Biblioteca Franciscana, 1962-1964. 2 v.
 • Pring-Mill, Robert D. F. El microcosmos lul·lià. Palma de Mallorca: Moll, 1961. [Reedició el 2006].
 • Pring-Mill, Robert D. F. Estudis sobre Ramon Llull. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991.
 • Riquer, Martí de. Història de la literatura catalana. Part antiga. Volum I. Barcelona: Ariel, 1964, ps. 197-352.
 • Rubió i Balaguer, Jordi. Ramon Llull i el lul·lisme. Obres de Jordi Rubió i Balaguer, II. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1985.
 • Rubio, Josep E. Les bases del pensament de Ramon Llull. Els orígens de l'Art lul·liana. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997.
 • Sala-Molins, Louis. La philosophie de l'amour chez Raymond Lulle. París: Mouton, 1974.
 • Sansone, Giuseppe E. «Ramon Llull narratore». Revista de Filología Española, núm. 43 (1960), ps. 81-96.
 • Santamaría, Álvaro. Ramon Llull y la Corona de Mallorca. Sobre la estructura y elaboración de la «Vita Raimundi Lulli». Palma de Mallorca: Sociedad Arqueológica Luliana, 1989.
 • Taylor, Barry. «Some Complexities of the Exemplum in Ramon Llull's Llibre de les bèsties». The Modern Language Review, núm. 90 (1995), ps. 646-658.
 • Vega, Amador. Ramon Llull y el secreto de la vida. Madrid: Ediciones Siruela, 2002.
 • Yates, Frances. Assaigs sobre Ramon Llull. Barcelona: Empúries, 1985.
 • Yates, Frances. Ensayos reunidos. I. Lulio y Bruno; II. Renacimiento y Reforma; la contribución italiana. Traducció de Tomás Segovia. Ciutat de Mèxic: Fondo de Cultura Popular, 1990. 2 v.
 • Zink, Michel. La subjectivité littéraire. Autour du siècle de saint Louis. París: Presses Universitaires de France, 1985, ps. 248-263.
Pujar