Saltar al contenido principal

Universitat de Barcelona. Fons de Reserva

El projecte

Objectius

 • Difondre i fer públic el patrimoni de la Universitat de Barcelona.
 • Ser un vehicle d'aprenentatge i formació destinat a fer conèixer el nostre valuós llegat bibliogràfic a través d'uns recursos culturals posats a disposició de tots els ciutadans que el vulguin consultar.
 • Servir d'enllaç a recursos d'informació electrònica i a altres col·leccions digitals d'interès general, tot oferint un accés al patrimoni digital català lligant-lo a altres projectes ja existents en el nostre àmbit cultural com la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives, i a altres projectes nacionals i internacionals.
 • Fer un estudi dels projectes ja existents i les corresponents polítiques de col·laboració amb aquests.
 • Preservar el valuós fons bibliogràfic de la Universitat de Barcelona.

Línies generals de treball

El portal institucional de la Universitat de Barcelona estarà constituït, no només per manuscrits, incunables i llibres antics en general, sinó també per altres materials a través dels quals es difongui la riquesa dels fons llegats a la societat per la Universitat.

Es partirà de quatre línies bàsiques de treball en la selecció dels seus fons documentals:

 1. La digitalització de fons històrics d'interès per a la pròpia Universitat i la història de l'educació superior a Catalunya, com una part del concepte de Fons Local que ja s'aplica al patrimoni bibliogràfic modern.
 2. Tota aquella documentació sobre la UB que hagi nascut en format digital o que s'inclogui en aquest projecte.
 3. Tota aquella producció que sigui d'interès per a la història i la cultura de les comunitats catalanoparlants de l'Antiga Corona d'Aragó, la qual cosa lliga amb el compromís de col·laboració amb la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives.
 4. Tots aquells fons generalistes i/o enciclopèdics que enriqueixen les col·leccions digitals ja existents.

Comitè científic del projecte

El seu objectiu principal és proposar, validar i recolzar les actuacions que s'executin en el marc d'aquest projecte.

Directori del Comitè científic del projecte:

Coordinadora:

 • Dra. Carina Rey Martín / Delegada del Rector per la coordinació dels Sistemes d'Informació i Documentació.

Membres:

 • Bastardas Rufat, M. Reina / Facultat de Filologia.
 • Bertran Roig, Prim / Facultat de Geografia i Història.
 • Cantarell Barella, Elena / Facultat de Biblioteconomia i Documentació.
 • Casals Parladé, Judit / CRAI Unitat de Projectes.
 • Casas Nadal, Montserrat / Facultat de Filologia.
 • Gascón Garcia, Jesús / Facultat de Biblioteconomia i Documentació.
 • Turiel Díez, Josep / CRAI Biblioteca de Lletres.
 • Verger Arce, Neus / CRAI Biblioteca de Reserva.

Funcions i competències:

 • Estimular l'enriquiment del projecte a través de propostes concretes de selecció, d'actuació i d'inclusió de col·leccions i fons bibliogràfics.
 • Estudiar, valorar i aprovar les actuacions i propostes de treball i edició realitzades pel Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI).
 • Potenciar convenis i col·laboracions amb institucions d'interès per als objectius i propòsits del projecte.
 • Revisar i aprovar els criteris d'edició de les obres que hagin de formar part d'aquest portal, així com dels recursos que s'ofereixen.
 • Estimular i promoure el patrocini i/o mecenatge del projecte com a model adequat de finançament que permeti la seva ampliació i el seu reconeixement.
Pujar