Saltar al contenido principal

Universitat de Barcelona. Fons de Reserva

Universitat de Barcelona. Fons de Reserva

Aquest portal vol ser el punt d'accés a tots aquells documents del patrimoni bibliogràfic de la Universitat de Barcelona que tenen un interès i un valor especial i/o diferencial, i que actualment gaudeixen d'una escassa difusió. Amb aquest projecte es vol efectuar la reproducció digital d'aquells originals de difícil accés i que tenen poca o nul·la presència en d'altres biblioteques virtuals existents a la xarxa.

  • Visiteu lloc web de la Universitat de Barcelona
  • Fondo Antiguo de Universidades y colecciones singulares
Pujar